Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

Rodzaj odpadów komunalnych

 

 

Kod odpadu

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady

 

Odpady zmieszane

 

 

200301

 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5, 58-100 Świdnica

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w  Ścinawce Dolnej

Ścinawka Dolna 86, 57-409 Radków

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

Opakowania ze szkła

 

Opakowania z papieru i tektury

           150102

150107

150101

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania                  Sp. z o.o. Świątkowo 100,88-430 Janowiec Wielkopolski

BAMAR Handel- Usługi-Produkcja

A.Z.J. Kowalscy, ul. Kolejowa 4, 57-500 Bystrzyca kłodzka

Lireko Mariusz Rogala –Siemianowice Wyzwolenia 2,                41-103  Siemianowice Śląskie

 

Opakowania z metali

 

Opakowania wielomateriałowe

 

 

150104

150105

 

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania             Sp. z o.o. Świątkowo 100,88-430 Janowiec Wielkopolski

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

150106

Lireko Mariusz Rogala –Siemianowice Wyzwolenia 2,                41-103  Siemianowice Śląskie

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania             Sp. z o.o. Świątkowo 100,88-430 Janowiec Wielkopolski

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Zużyte opony

 

200307

160103

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Metalowców 4,              58-300 Świdnica

Odpady pochodzące z rozbiórek i remontów

170101

Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne            i obojętne  w Międzylesiu  - wykorzystywane do celów  rekultywacji

 

Odpady ulegające biodegradacji

200201

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie,

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 

Urządzenia zawierające freony

 

           200135*

          

           200136

           200123*

WASTES SERWICE GROUP  Sp. z o.o. ii  Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

    Gmina Międzylesie w 2017 r. osiągnęła następujące poziomy:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 29 % (w roku 2017 dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - to  45 %);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20 %  (wymagany poziom w  roku  2017 - 20%);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%  (wymagany poziom w  roku  2017 - 45 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1411
W tym miesiącu: 182004
Od początku: 10632622
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne