Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

PAOW 2017

paow2017.jpeg                       

 

           O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
10 lutego 2017 roku w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2017

o g ł a s z a m

konkurs grantowy PAOW i nabór wniosków

 1. Dziedziny wsparcia:
  • Kultura, tradycja i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • Edukacja szkolna, pozaszkolna, opieka i wychowanie
  • Turystyka i promocja
  • Estetyka i wizerunek miejscowości
 1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:
  • Rady Sołeckie
  • Stowarzyszenia działające na rzecz lokalnych wspólnot mające siedzibę na terenie gminy
  • Parafie na terenie gminy
  • Zespoły Szkół na terenie gminy
 2. Wysokość grantów:
  • do 400,00 zł dla Rad Sołeckich, Stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych wspólnot mające siedzibę na terenie gminy, Parafii na terenie gminy oraz
  • do 200,00 zł dla Zespołów Szkół na terenie gminy
 3. Terminy:
  • termin składania wniosków od 15 lutego do 15 marca 2017 r., w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
  • termin rozstrzygnięcia wniosków – na bieżąco, w miarę spływania wniosków, aż do wyczerpania środków. O kolejności udzielenia dofinansowania decyduje data wpływu wniosku
  • termin realizacji projektu – do 15 czerwca 2017 r.
  • termin rozliczenia projektu – do 30 czerwca 2017 r.
  • nierozliczenie grantu w terminie, pozbawia możliwości przystąpienia do Programu na najbliższe dwa lata.
 4. Zasady:

Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, Parafie w naborze mogą złożyć tylko jeden wniosek, natomiast Zespoły Szkół składają wnioski do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie gminy.

 • Wniosek złożony powinien być na formularzu, którego wzór określony został w załączniku nr l do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie (ze zm. Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2015 r.) ,
 • Wysokość wnioskowanej kwoty nie może być większa niż wysokość określona w zaproszeniu do składania wniosków i nie powinna być wyższa niż 70% ogólnej wartości projektu,
 • wartość robocizny własnej nie może stanowić więcej niż 50% wartości całego wniosku,
 • dla celów określenia wartości robocizny będącej udziałem własnym Beneficjenta określa się następujące wartości:

 

Lp

Rodzaj

Cena jednostkowa

1.

Robocizna własna.................................................................

12,00 zł/godz.

2.

Praca sprzętu  mechanicznego ............................................

20,00 zł/godz.

3.

Praca sprzętu transportowego: samochód osobowy............

samochód ciężarowy ..........................................................

 0,90 zł/km

2,50 zł/km

 

 

 

 1. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli:
 • wpłynął po terminie określonym w zaproszeniu do składania wniosków,
 • posiada zakres rzeczowy nie mieszczący się w ramach dziedzin wsparcia, o których mowa w pkt ogłoszenia,
 • został złożony przez podmiot inny niż określony w pkt. 2

 

Międzylesie, dnia 10 lutego 2017 r.

 

 

Koordynator

Tomasz Korczak

 

 


Załączniki:

 

DOCformularz_wniosku.doc

DOCformularz rozliczenia wniosku.doc

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1066
W tym miesiącu: 263557
Od początku: 7893224
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne